Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Her türlü konuda 7/24 sorunlarınıza çözüm üretmeye çalışan bir ekiple hizmetinizdeyiz

Kurumsal Denetim

Başarılı adımlar atan kuruluşlar, kurum içerisinde denetimlerini güçlendirmektedirler.

Denetimler; uzman kadro ile, markalar için marka standartlarını oluşturmakta ve bu standartların akışının denetlenmesi sağlanmaktadır. Yapılan denetimler sonucunda markanın konumlandırılmasını sağlayacak planlamalar yapılmaktadır. Kurumlar denetlenirken, yapmış oldukları faaliyetlerin yeterli olup olmadığının detaylarla sunulmaktadır.

Denetim aşamasında,

  • Denetlenecek alanların belirlenmesi,
  • Denetimle sürecinde görevli olacak kişilerin belirlenmesi,
  • Denetim şekli ve ihtiyaçlar,
  • Denetimin süreci ve planlaması,
  • Denetimin birimlere duyurulması şeklinde gerçekleşmektedir.

Denetime ihtiyaç duyan firmalar hangi alanda ihtiyaç duyduğunu belirleyerek denetim sürecine başlamaktadırlar. İhtiyacı belirleyemeyen firmalar için de ön denetleme ve raporlama ile ihtiyaç duydukları alanlar tespit edilmektedir. Tespitler sonucunda gerek ve ihtiyaç duyulan alana uygun planlamalar yapılarak denetim süreci belirlenmektedir. Denetimler hangi departmanda gerekli görülürse ona göre uzman kişiler denetime yönlendirilmektedir. Çalışan kadronun yeterlilik denetimi, performans denetimi, müşterilerin bulunduğu alanın denetimi, süreç denetimi,  mali denetim, hizmet denetimi , ürün denetimi, farklı metodlar ve uzman kadrolarla ince ayrıntılarla birlikte  gerçekleşmektedir. Denetim sonuçları üst yönetimin ulaşabileceği ve değerlendirebileceği elektronik platformda yer almaktadır.  Sonuçlar denetim sürecinin gerçekleşmesi, uygulanması ve sonuçlanmasını içermektedir. Değerlendirme kriterleri denetimler sonucunda sisteme yansımaktadır.  Üst yönetim tüm bu denetimlerin sonuçlarını takip ederek denetimlerin faydalı olduğunu görmektedirler.

Denetimler eksiklikleri bulmak odaklı değil, daha başarılı sonuca ulaşmak amacıyla yapılmaktadır. Denetimlerin asıl amacının düzeltme odaklı olmadığının, önleyici ve arttırıcı özellikte olduğun marka personellerinin farkına varmasını sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. Bu şekilde yaklaşımlar denetimin daha başarılı sonuçlara ulaşılmasına sebep olmaktadır.